Tải MobiPast - Phần mềm giám sát dễ dàng, an toàn và miễn phí dành cho iPhone và Android
Kiểm soát bí mật từ xa các hoạt động trên điện thoại di động hay máy tính bảng của con bạn.

Nhận bản sao tin nhắn, cuộc gọi, vị trí GPS, đối thoại Facebook và Whatsapp , lịch sử truy cập mạng, danh bạ và còn hơn thế nữa!

Download now for   Phiên bản đầy đủDownload now for   Cài đặt miễn phí

Chỉ có 29,99 $

Tính năng

Map Bản đồ

Thấy được các vị trí GPS của thiết bị di động trên bản đồ. *

Safari Internet

Nhận lịch sử truy cập trang web từ thiết bị di động. *

Contacts Danh bạ

Nhận danh sách liên lạc được lưu trên thiết bị di động. *

messages Tin nhắn

Thu thập các tin nhắn SMS và iMessages gửi và nhận.

Calls Điện thoại

Nhận được tất cả các lịch sử cuộc gọi đi và cuộc gọi nhận.

Keylogger Keylogger

Thu thập tất cả ký tự được gõ trên phím kể cả các mật khẩu. ***

Notes Ghi chú

Nhận bản sao của Ghi chú được lưu trên thiết bị di động. ***

Facebook Facebook

Thu thập các tin nhắn gửi và nhận qua ứng dụng Facebook Messenger. **

Whatsapp Whatsapp

Thu thập các tin nhắn gửi và nhận qua ứng dụng Whatsapp. **

Viber Viber

Thu thập các tin nhắn gửi và nhận qua ứng dụng Viber. **

Hangouts Hangouts

Thu thập các tin nhắn gửi và nhận qua ứng dụng Hangouts. **

Yahoo Yahoo

Thu thập các tin nhắn gửi và nhận qua ứng dụng Yahoo Messenger. **

Snapchat Snapchat

Thu thập các tin nhắn gửi và nhận qua ứng dụng Snapchat. **

Wechat Wechat

Thu thập các tin nhắn gửi và nhận qua ứng dụng Wechat. ***

Free features* - Compatibles only with rooted Android mobile devices** - Incompatibles Android***